Els nostres ous són el resultat de la bona alimentació que oferim a les gallines de casa, basada en blat de moro, blat, ordi, civada i soja. A més, gaudeixen de tot allò que troben als patis dels que disposen. És en aquests patis on els animals passen la major part del dia, picant, terrejant, prenent banys de sorra...

 

Per aquest motiu els nostres ous es marquen com a ous de pagès, seguint les directrius del Departament d'Agricultura de la Generalitat i de l'Agència Catalana de la Salut. D´aquesta manera a la clova trobareu imprès:

 


-El número 1: criades en llibertat

-ES : Espanya

-17 : Girona

-1720036742 : Codi de l´explotació - Can Sidera

 

A l´envàs podeu comprovar que els nostres ous són de diferents mides i gramatges amb un pes mínim de 318 grams per cada mitja dotzena. Es tant senzill com era abans, el que fa la gallina és el que arriba a la taula, sense cap tipus de manipulació que pugui fer malbé la qualitat del que oferim.


La data de caducitat és de 28 dies naturals. Així, en ser una explotació petita podem garantir la frescor dels nostres ous, ja que cada dia es reparteix tota la producció i arriven a casa vostra al cap de pocs dies després de la posta.

Mostra d'ous de Can Sidera
Gallina de Can Sidera

Segueix-nos a facebook